Fotowoltaika

Fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim – jak dostać na nią dofinansowanie?

Fotowoltaika zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych i inwertera. Moduł fotowoltaiczny złożony jest z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i umieszczone w oprawie. Ogniwa tworzone są z mono lub polikrystalicznego krzemu, który ma fotoefekt, który zmienia energię słoneczną na energię elektryczną, to jest na prąd stały. Inwerter przekształca prąd stały na prąd przemienny, to znaczy na taki, który znajdziemy w gniazdkach. W ten sposób wyprodukowany prąd może być przez nas używany na bieżąco, rozliczany w systemie opustów ze sprzedawcą energii elektrycznej lub magazynowany.

Informacje na podstawie strony firmy Sollab – fotowoltaika Pruszcz Gdański.

Na co można dostać dofinansowanie i jak wysokie?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć pismo o dotację na zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych, które mają moc w przedziale od 2 kW do 10 kW, wyłącznie na potrzeby prywatnego domu. Maksymalna kwota jaką można dostać to 30% kwoty brutto za zakup oraz montaż urządzeń – maksymalnie 3 000,00 zł.

Dodatkowo w Pruszczu Gdańskim możliwe jest składanie wniosków na dotację na kupno i montaż pompy ciepła. Tutaj analogicznie jak w kwestii ogniw fotowoltaicznych można dostać do 30% wydatków na urządzenie – maksymalnie 4 000 zł.

Wnioski standardowo omawiane są według kolejności dostarczania pism do czasu, aż budżet zostanie rozdysponowany.

Komu należy się dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dofinansowanie na fotowoltaikę może być udzielone jedynie na nowe urządzenia, które spełniają normy i kwalifikują się do stosowania w Polsce.

Dotacja na instalację fotowoltaiczną w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na odrestaurowanie oraz zwiększenie mocy systemu oraz instalacji, zakup urządzeń używanych, zapłacenie za transport lub na pokrycie kosztów zakupu nadprogramowego wyposażenia, które miałoby prowadzić do odświeżenia albo odrestaurowania istniejących maszyn i instalacji.

Do wniosku koniecznie trzeba załączyć dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielami nieruchomości, na której ma być zamontowana instalacja. To może być na przykład wydruk księgi wieczystej. Ostateczny wniosek o chęć otrzymania dofinansowania trzeba dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański albo drogą pocztową. W sytuacji kiedy zostanie złożony niekompletny wniosek, wnioskodawca dostaje prośbę o uzupełnienie braków w przeciągu tygodnia. Petycje, które nie będą uzupełnione w tym czasie nie będą analizowane. Niestety nie można dostać dotacji jednocześnie na fotowoltaikę i na pompę ciepła.